1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Gedimat Bouwmaterialen

Gedimat: Belgisch grootste groepering van handelaren in bouwmaterialen en bouwgereedschappen, ontwikkelen van een nieuwe portaalsite en 17 ledensites, die zowel individueel als vanuit de centrale portaalsite kunnen aangestuurd worden.