1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

ACE Low Carbon Economy

Het ACE-project tracht praktische en economische oplossingen te vinden op bedrijfs-, bedrijvennetwerk- (B2B) en bedrijventerreinniveau. Dit gaat over nieuwe technische oplossingen en het ACE partnerschap erkent de gelijke belangrijkheid van juridische, financiële en operationele kaders en zelfs de "cultuur" van bedrijvenrelaties.