1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Dag van de Zorg

Deze webapplicatie geeft de deelnemers de mogelijkheid om online zelf hun affiches, uitnodigingen en drukwerk te maken. De Dag van de Zorg wil een breed maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en assertief – de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.